HÄLSOVÅRD

Hälsovård
Hälsokontroll:
Med regelbundna hälsoundersökningar kan risker för framtida sjukdomar avslöjas. Både arbetsrelaterade och andra sjukdomar kan förebyggas/ lindras.
I hälsoundersökningen ingår genomgång av frågeformulär/ livsstilsformulär och provtagning. Uppföljande läkarbesök sker vid behov.

Riktade hälsokontroller:

Riktade hälsokontroller är lagstadgade medicinska kontroller som är till för att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar inom olika områden, t.ex. nattarbete.

Aktuella lagar och regler finns på Arbetsmiljöverket.

Vaccination:
Vi erbjuder vaccinationer av olika slag.

Arbetsmiljö
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är ditt sätt att leda, planera och följa upp arbetsmiljön på ditt företag.
Vi kan hjälpa er att komma igång eller med ert fortsatta arbete.
(Se mer i Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2001:1.)

Vår ergonom kan göra funktionsbedömningar, arbetsplatsbesök, undervisning i arbetsteknik m.m.
Vår ingenjör kan hjälpa till med buller och belysning m.m.
Vår beteendevetare kan hjälpa till med individstöd, krisstöd, utbildningsinsatser m.m. på enskild- och gruppnivå.
Den medicinska personalen kan hjälpa till med rehabiliteringsinsatser.

Stresshantering
Airmid kan hjälpa er med stresshantering individuellt, i grupp och genom föreläsningar och seminarier.