OM AIRMID

Airmid AB är ett företag inom företagshälsovård med lång erfarenhet och kunskaper inom branschen. Företagets VD, Anne Knaborg, har arbetat som koncernläkare för Ericsson i Sverige och har i den positionen inhandlat företagshälsovård för Ericsson i Sverige, samt utarbetat riktlinjer för företagshälsovården. VD:n  har också varit distriktschef inom Kvalita företagshälsovård med ledningsansvar för den medicinska verksamheten, hon har även varit verksamhetschef för Roslagshälsan AB med liknande ansvar.

Airmid erbjuder skräddarsydd företagshälsovård med flexibla, snabba och kundefterfrågade tjänster.

Personal
VD/Företagsläkare:
Anne Knaborg är företagsläkarspecialist samt distriktsläkarspecialist. Hon har arbetat inom företagshälsovård sedan 1985.

Företagssköterska:

Margareta Nygren har mångårig erfarenhet av företagshälsovård och de metoder och arbetssätt som är förekommande både vad gäller förebyggande, behandlande och utbildningsinsatser, exempelvis L-ABC, HLR.

Ergonom:
Christina Skantze har arbetat många år med arbetsmiljöfrågor. Hon har arbetat för arbetsmiljöinstitutet med utveckling och framtagning av flertal skrifter inom ergonomi, bland annat bildskärmsarbete och belastningsergonomi.

Beteendevetetare:
Anna Törnqvist är kognitivbeteendevetare.

Arbetsmiljöingenjör:

Bengt Göran Knaborg har arbetat många år med arbetsmiljöfrågor. Han har även varit med och tagit fram skrifter för arbetsmilijöverket. Han kan ISO-systemen, miljöledningssystemen och integreringen mellan dessa system och arbetesmiljösystem.